Ortograffiti GIM Czytanie (rz-ż, u-ó)

Podręczniki

Informacje

chanel allure sport

Zeszyt zawiera materiał wyrazowy z OROTGRAFFITI 1-ORTOGRAFFITI 6. Ćwiczenia utrwalają poprawną pisownię wyrazów z rz-ż chanel allure sport i u-ó rozwijają umiejętność czytania ze zrozumieniem i usprawniają percepcję słuchową (materiał dzwiękowy do pobrania).

Cena: 17,83
Dostępność: dostępny do tygodnia