Zakaz reformationis in peius w polskim procesie karnym

E-książki

Informacje

system rurowy

Książka w sposób systemowy omawia klasyczną instytucję zakazu reformationis in peius w postępowaniu karnym. W opracowaniu omówiono system rurowy m.in.: rozszerzenie granic orzekania na niekorzyść oskarżonego w przypadku uchybień uwzględnianych z urzędu, zakres kontroli sądu...

Cena: 82,17
Dostępność: sprawdź w sklepie