Dokumentacja postępowania przetargowego - ogłoszenie i siwz

E-książki

Informacje

rosti tabletki

Przepisy ustawy odmiennie regulują sposoacute;b i miejsce publikacji ogłoszeń o zamoacute;wieniu w zależności od wartości danego zamoacute;wienia. Ustawa rosti tabletki daje roacute;wnież możliwość publikacji ogłoszenia, w przypadku kiedy nie jest to wymagane prawem. Natomiast sposoacute;b, w jaki...

Cena: 28,50 35,95 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie