Nowe Standardy Sprawozdawczości , wydanie czerwiec 2014 r. część I

E-książki

Informacje

galant center

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:1.Obowiązuje nowy KSR 92.Likwidacja środka trwałego3.Bilansowe ustalanie różnic kursowych4.W czerwcu galant center upływa termin zatwierdzenia bilansu5.Zdarzenia przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego6.Sprawozdania śródroczne w wersji skróconej7.Udzielone...

Cena: 20,58 24,01 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie