Ściąga Księgowego - Lista czynności związanych z prawidłowym przeprowadzeniem inwentaryzacji - TRZY ETAPY

E-książki

Informacje

Rachunkowość każdej jednostki obejmuje m.in. okresowe ustalanie lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, co ma na celu rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy tej jednostki. Inwentaryzacja jest metodą...

Cena: 7,92 8,41 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie