Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz

E-książki

Informacje

W komentarzu autorka szczegółowo omówiła powszechny katalog praw pacjenta, a także przepisy dotyczące powołania, odwołania oraz kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta. Najnowsze wydanie komentarza uwzględnia nowelizację obejmującą m.in.: art. 2 pkt.6; art. 6 pkt.3; ar.24 -32...

Cena: 165,17 171,64 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie